OVER ONS

Over GroeneKade

GroeneKade

GroeneKade helpt waar behoud van muurplanten in het geding is. Veel binnenstedelijke kademuren zijn aan vervanging toe, nadeel van de vervanging van deze muren is het verdwijnen van een bijzonder stukje stedelijk groen. GroeneKade is gespecialiseerd in het creëren van natuurlijke groeiomstandigheden op muren. Door detail aanpassingen en of toevoegingen in het ontwerp van de kademuur worden nieuwe vestigingsmogelijkheden voor muurplanten gecreëerd.

Muren

Muren zijn standaard niet erg toegankelijk voor plantengroei. De muur is van oorsprong dan ook niet bedoelt voor plantengroei. Het harde, stenige en verticale oppervlak, met geringe mogelijkheden om te wortelen en het sterk wisselende microklimaat zijn nadelig voor plantengroei. Willen we nieuwe muren toegankelijk maken voor muurplanten dan moeten de eisen aan de constructie aangepast worden.

Muurvegetatie

Ondanks de ontoegankelijkheid van een muur zijn er toch planten, die op en vooral tegen het verticale vlak van de muren groeien; deze planten noemen we muurplanten. Deze planten dragen bij aan het in stand houden en bevorderen van de biodiversiteit en verfraaien de aanblik van onze versteende stad. Muurplanten zijn dan ook een aanwinst voor onze stadsnatuur.  

De ideale groeiplaats

Verondersteld wordt dat een nieuwe muur geen optimale leefomgeving is voor muurplanten. Waarom een oude muur wel? Om meerdere redenen is een oude muur aantrekkelijker dan een nieuwe muur voor deze, meestal bijzondere, planten. Dit komt niet door de leeftijd van de muur maar door de veranderde omstandigheden in deze oude muren. Deze omstandigheden zijn ook op een nieuwe muur mogelijk.

Meer informatie treft u aan op deze website of maak een afspraak met een van onze medewerkers.

Biodiversiteit

Verticaal natuurreservaat

Het stads-ecosysteem bestaat uit vele grote en kleine onderdelen. De muurplanten hebben binnen dit ecosysteem een bijzondere plek. Muurplanten vormen een eigen natuurlijk micro ecosysteem binnen de stadsnatuur. Door de relatief veilige ligging van kademuren vormt het een habitat voor insecten en diverse bijzondere en zelfs zeldzame planten. Deze muurflora en -fauna vormen op hun beurt weer voedselbronnen voor bijvoorbeeld vogels en de vleermuizen die jagen boven de grachten en watergangen. Muurvegetatie is een essentieel onderdeel van onze groene infrastructuur.