PRIVACYBELEID

Het is onze verantwoordelijkheid de privacy van onze klanten te beschermen. Om u meer inzicht te bieden in de verwerking van uw persoonsgegevens hebben we een privacybeleid opgesteld. Hierin leest u precies welke gegevens wij van u verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt. Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van GroeneKade B.V. Het is niet van toepassing op diensten van derden. Door gebruik te maken van onze website www.groenekade.nl gaat u akkoord met ons privacybeleid.

1. Persoonlijke omgeving.

Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving, vragen wij u om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsgegevens
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

2. Delen van persoonsgegevens met derden.

GroeneKade B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GroeneKade B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt GroeneKade B.V. uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GroeneKade B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4. E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

5. Doeleinden

GroeneKade B.V. verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd. GroeneKade B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

6. Derden

De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.

7. Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.groenekade.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up-to-date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

8. Persoonsgegevens

GroeneKade B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met GroeneKade B.V. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groenekade.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen en feedback

GroeneKade B.V.

Zandkant 14
5845 EV Sint Anthonis
info@groenekade.nl

www.groenekade.nl

KVK: 77579925