DISCLAIMER GEBRUIK WEBSITE

Juridische disclaimer gebruiksvoorwaarden internetsite

1. Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, GroeneKade B.V. en biedt algemene informatie over het bevorderen van vergroening op en van (kade)muren. Alle inhoud (inclusief handelsmerken) die op deze website wordt weergegeven, is eigendom van GroeneKade B.V. en verschillende GroeneKade dochterbedrijven. GroeneKade B.V. behoudt alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die beschikbaar is en wordt weergegeven op deze website.

 

2. De inhoud die op deze website wordt aangeboden en weergegeven, is alleen voor algemene doeleinden en hoewel GroeneKade B.V. probeert de nauwkeurigheid van dergelijke inhoud te garanderen terwijl deze in deze website wordt opgenomen, mag op dergelijke inhoud geen beroep worden gedaan voor een specifiek doel en wordt er geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. GroeneKade B.V. verbindt zich er hierbij niet toe dergelijke inhoud/informatie bij te werken of te corrigeren.

 

3. Geen enkele inhoud en informatie die op deze website wordt weergegeven, vormt een uitnodiging of stimulans om te investeren in GroeneKade B.V. of een van haar bedrijven. GroeneKade B.V. en haar bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten die voortvloeien uit enige toegang tot of gebruik van deze website of enige daaraan gekoppelde website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig verlies van winst, indirecte, incidentele of gevolgschade.

 

4. GroeneKade B.V. is niet aansprakelijk je opzichte van enige bezoeker van deze site of enige derde partij voor enige vorm van schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bestraffende schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de website, inclusief maar niet beperkt tot, hun gebruik van deze website of hun onvermogen om de website te gebruiken, zelfs als GroeneKade B.V. eerder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.


5. De website van GroeneKade B.V. kan verwijzingen of hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere websites op het World Wide Web die niet onder de controle van GroeneKade B.V. vallen. GroeneKade B.V. is hierbij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke externe hyperlinks en verwijzingen naar dergelijke externe links mogen niet worden opgevat als een goedkeuring van de links of de inhoud ervan door GroeneKade B.V.. Deze links worden alleen voor het gemak verstrekt en GroeneKade B.V. biedt geen vertegenwoordiging of garantie met betrekking tot de inhoud ervan.


6. Indien GroeneKade B.V. zich op enig moment bewust wordt van het ongepaste gebruik van de website of de inhoud ervan, kan zij reageren op een manier die zij geschikt en/of passend acht. Het kan ook aan wetshandhavingsinstanties elke actie melden die als illegaal kan worden beschouwd, evenals alle informatie die het van dergelijk illegaal gedrag kan ontvangen.


7. GroeneKade B.V. behoudt zich alle overige rechten voor.


8. Elke bezoeker van deze website stemt er hierbij mee in dat deze Juridische Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Nederlandse recht, zonder rekening te houden met de keuze of conflicten van wettelijke bepalingen van enig rechtsgebied, en elk geschil dat ontstaat met betrekking tot deze website of de Juridische Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.