E-mail disclaimer

1. E-mailberichten en eventuele bijlage(n) zijn slechts bestemd voor de geadresseerde(n) en zijn vertrouwelijk. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlage(n) geheel te verwijderen en niet te verspreiden. Voorts verzoeken wij u GroeneKade B.V. mededeling te doen van de foutieve verzending.

 

2. GroeneKade B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in dit soort e-mailberichten en / of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en / of de niet tijdig ontvangst van de inhoud van dit bericht.